User image
Наручите на еКњижари

Српски језик и књижевност 8, наставни листови уз Граматику за осми разред

Наставни листови намењени су проверавању, утврђивању и систематизацији ученичких знања из граматике и правописа српског језика. Усклађени су са Образовним стандардима за крај обавезног образовања, као и са захтевима важећег Програма наставе и учења. Задаци у наставним листовима распоређени су према нивоима постигнућа (основни, средњи и напредни ниво). Сви задаци усклађени су са одговарајућим стандардима из области Граматика, Лексика и Писано изражавање.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

96

ISBN:

9788653308971

Решење Министарства просвете: 366-3/2022

590,00 РСД

    Опис

    Садрже 560 задатака у два типа тестова – тестови са десет задатака намењени су за обнављање мањих тематских целина, а тестови са 20 задатака за обнављање пређеног градива након првог полугодишта и на крају школске године. Задаци су распоређено у 12 целина: Историја језика, Дијалекти српског језика, Акценти, Творба речи, Фонетикa, Тест за крај првог полугодишта, Морфологијa, Синтакса, Правопис, Лексикологија и Тест за крај осмог разреда.