Наручите на еКњижари

Српски језик и књижевност 8, читанка „Цветник“ за осми разред

Овом Читанком закорачићете у цветник мудрости и знања, који ће вас својим бојама, мирисима, звуцима, истинама, питањима и мудростима припремити да спремни дочекате крај основношколског и почетак средњошколског образовања.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

336

ISBN:

9788653306168

Решење Министарства просвете: 650-02-00287/2020-07

1.210,00 РСД

    Опис

    Читанка Цветник садржи све обавезне, али и изборне текстове предвиђене за обраду у осмом разреду. Многи текстови су повезани и читају се редом који прати оријентациони план рада. Читанка садржи многобројне илустрације високог квалитета, које ученицима помажу приликом одржавања пажње и разумевању дела. Уз сваки текст дата су и објашњења мање познатих речи, како би ученици у потпуности били спремни за разумевање и тумачење. Питања, налози и задаци подстичу развој критичког мишљења и стваралачке активности ученика. Посебно су наглашени задаци који подржавају индивидуални и тимски рад, о чему сведочи рубрика Радионица.