Наручите на еКњижари

Српски језик и књижевност 7, наставни листови уз Граматику за седми разред

Наставни листови намењени су проверавању, утврђивању и систематизацији ученичких знања из граматике и правописа српског језика. Усклађени су са Образовним стандардима за крај обавезног образовања, као и са захтевима важећег Програма наставе и учења. Задаци у наставним листовима распоређени су према нивоима постигнућа (основни, средњи и напредни ниво). Сви задаци усклађени су са одговарајућим стандардима из области Граматика, Лексика и Писано изражавање.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

80

ISBN:

9788653308988

Решење Министарства просвете: 367-3/2022

690,00 РСД

    Опис

    Садрже 480 задатака у два типа тестова – тестови са десет задатака намењени су за обнављање мањих тематских целина, а тестови са 20 задатака за обнављање пређеног градива након првог полугодишта и на крају школске године. Заступљене су тематске области: Непроменљиве врсте речи, Глаголски облици, Реченични чланови, Синтагме, Акценат речи, Тест за крај првог полугодишта, Kомуникативна и предикатска реченица; напоредни односи, Зависне предикатске реченице, Правопис, Тест за крај седмог разреда.