Наручите на еКњижари

Српски језик и књижевност 7, Граматика за седми разред

Граматика обрађује све садржаје обухваћене наставним планом и програмом за осми разред основне школе. Лекције у граматици обрађене су прегледно, језиком примереним узрасту, уз јасно истицање дефиниција и кључних речи у тексту.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

192

ISBN:

978-86-533-0379-2

Решење Министарства просвете: 650-02-00525/2019-07

950,00 РСД

    Опис

    Граматика обрађује све садржаје обухваћене наставним планом и програмом за осми разред основне школе. Лекције у граматици обрађене су прегледно, језиком примереним узрасту, уз јасно истицање дефиниција и кључних речи у тексту. У оквиру лекција у граматици издвојени су кратки текстови којима се указује на грешке у говору и писању или се наводи нека лингвистичка занимљивост. На овај начин се правила лакше усвајају, а градиво постаје блиско ученичком искуству. Након сваког поглавља у граматици постоји Кратак преглед наученог, који омогућава ученицима да једноставно и брзо обнове пређено градиво. Своја знања ученик може да провери самостално помоћу тестова за самооцењивање, који прате тромесечне, полугодишњи и завршни сегмент школске године, а налазе се и у читанци и у граматици. ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.