Наручите на еКњижари

Српски језик и књижевност 7, Читанка „Плетисанка“ за седми разред

Читанка садржи све обавезне, али и све изборне текстове, као и одломке из домаће лектире, што даје могућност наставницима да, у договору са ученицима, из уџбеника одаберу која ће књижевна дела читати и тумачити током школске године.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

308

ISBN:

978-86-533-0378-5

Решење Министарства просвете: 650-02-00525/2019-07

1.150,00 РСД

    Опис

    Читанка садржи све обавезне, али и све изборне текстове, као и одломке из домаће лектире, што даје могућност наставницима да, у договору са ученицима, из уџбеника одаберу која ће књижевна дела читати и тумачити током школске године. Целине у Читанци су дате линеарним редоследом, а повезани текстови читају се редом који прати оријентациони план рада. На тај начин се књижевнотеоријски појмови савладавају постепено. Захваљујући мноштву бираних података унетих у читалачку апаратуру, ученици стичу знања не само из књижевности већ и из опште културе. Питања, налози и задаци у методичкој апаратури читанке подстичу равој критичког мишљења и стваралачке активности код ученика увидом у различите типове текстова. Посебно су наглашени задаци који подржавају индивидуални и тимски рад, о чему сведочи рубрика Радионица. ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.