Наручите на еКњижари

Српски језик и књижевност 6, наставни листови уз Граматику за шести разред

Наставни листови намењени су проверавању, утврђивању и систематизацији ученичких знања из граматике и правописа српског језика. Усклађени су са Образовним стандардима за крај обавезног образовања, као и са захтевима важећег Програма наставе и учења. Задаци у наставним листовима распоређени су према нивоима постигнућа (основни, средњи и напредни ниво). Сви задаци усклађени су са одговарајућим стандардима из области Граматика, Лексика и Писано изражавање.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

88

ISBN:

9788653308995

Решење Министарства просвете: 268-3/2022

690,00 РСД

    Опис

    Садрже 520 задатака у два типа тестова – тестови са десет задатака намењени су за обнављање мањих тематских целина, а тестови са 20 задатака за обнављање пређеног градива након првог полугодишта и на крају школске године. Задаци су разврстани у 11 области , у складу са Програмом наставе и учења за шести разред: Творба речи, Гласови, Гласовне промене, Правопис, Независне предикатске реченице, Глаголски облици, Заменице, Правопис, Акценти, Тест за крај првог полугодишта, Тест за крај шестог разреда.