Наручите на еКњижари

Српски језик и књижевност 2, Читанка за други разред гимназије

Уџбеник одговара захтевима савремене наставе, при чему се развија критичко и стваралачко мишљење и подстиче се самосталан истраживачки рад.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

356

ISBN:

9788653304393

Решење Министарства просвете: 650-02-662/2019-03

1.320,00 РСД

    Опис

    Читанка за други разред гимназије следи принципе и концепт успостављене у издању за први разред, надовезујући се сложенијим програмским захтевима. Подељена је на 10 поглавља, пo хронолошком принципу. Различитим и разноврсним ликовним средствима, као што су репродукције, фотографије, цртежи и функционалне табеле, ученици се подстичу на тумачење одабраних текстова и шире своја интересовања кроз корелацију са другим областима. Важни делови текста јасно су графички истакнути, а непознате речи и књижевнотеоријски појмови објашњени су на маргинама поред текста, чиме се ученицима олакшава сналажење у уџбенику.