User image
Наручите на еКњижари

Српски језик и књижевност 8, наставни листови уз Граматику за осми разред

Наставни листови представљају збирку задатака намењених провери, утврђивању и систематизацији знања више пута у току школске године.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

88

ISBN:

978-86-7762-388-3

390,00 РСД

    Опис

    Наставни листови представљају збирку задатака намењених провери, утврђивању и систематизацији знања више пута у току школске године. Усклађени су са Образовним стандардима за крај основног образовања из области Граматика, Лексика и Писано изражавање. Заокруживши наставним листовима за осми разред процес усвајања термина и граматичких појмова током обавезног школовања, ауторке су јасно и систематично представиле материју предвиђену Стандардима за крај основног образовања. Сходно развоју когнитивних компетенција ученика, наставни листови за осми разред садрже и сложеније примере помоћу којих се продубљује знање.