Наручите на еКњижари

Српски језик 4, Граматика за четврти разред гимназије

Граматика за четврти разред гимназије обухвата целокупно градиво предвиђено Планом и програмом наставе и учења. Уџбеник одговара захтевима савремене наставе, при чему се развија критичко и стваралачко мишљење и подстиче се самосталан истраживачки рад.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

206

ISBN:

9788653308018

Решење Министарства просвете: 650-02-135/2021-03

1.050,00 РСД

    Опис

    Граматика делимично прати садржај Читанке. Посебна пажња посвећена је унутарпредметној корелацији, па су језичке појаве објашњене помоћу одабраних примера и цитата из литературе, што на ученике делује подстицајно и доприноси развијању језичке културе. Поред основног текста садржи и велики број прецизно одабраних примера који  осликавају граматичка правила и појаве које ученици усвајају.