Наручите на еКњижари

Српски језик 4, Граматика за четврти разред гимназија и средњих стручних школа

СТАРО ИЗДАЊЕ Овом граматиком ауторке веома успешно заокружују дидактичку обраду и уџбеничко представљање средњошколских садржаја из српског језика.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

254

ISBN:

978-86-7762-869-7

Решење Министарства просвете: 650-02-450/2015-06

1.100,00 РСД

  Опис

  Овом граматиком ауторке веома успешно заокружују дидактичку обраду и уџбеничко представљање средњошколских садржаја из српског језика. Наставне јединице се добро повезују са претходним знањима и корелирају с областима обрађеним у граматикама од првог до трећег разреда средње школе. У уџбенику су обрађени сви образовни садржаји предвиђени актуелним Наставним програмом за четврти разред гимназија и средњих стручних школа. Прегледно су разврстани према областима, темама и подтемама, а у складу са распоредом наставне грађе у овом образовном циклусу, најобимнији део посвећен је синтакси српског језика. По већ устаљеном концепту ауторки, примењеном и у њиховим претходним уџбеницима, скоро сваку целину прате две сталне рубрике: Вежбања и Кратак преглед наученог. На самом крају уџбеника налазе се још три целине које омогућавају потпуну примену уџбеника и у професорској и у ученичкој пракси: решења вежбања, oдговори на питања са маргине и индекс појмова. Граматика садржи:

  • 254 стране
  • 512 задатака
  • 41 слика
  • 117 питања са маргине