Наручите на еКњижари

Српски језик 4, Читанка за четврти разред гимназије и средњих стручних школа

СТАРО ИЗДАЊЕ Уџбеник је усклађен са прописаним програмским садржајима, са развојем методичке и књижевнонаучне мисли и са комплексним наставним циљевима, и као такав, удовољава захтевима савремене наставе.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

400

ISBN:

978-86-7762-851-2

Решење Министарства просвете: 650-02-449/2015-06

1.250,00 РСД

  Опис

  Уџбеник је усклађен са прописаним програмским садржајима, са развојем методичке и књижевнонаучне мисли и са комплексним наставним циљевима, и као такав, удовољава захтевима савремене наставе. Омогућује упознавање и са књижевним светом ширим од опсега који програм предвиђа, са делима која имају велики васпитни и естетски значај. Аутори су се потрудили да кроз кратка објашњења на маргинама текстова пруже неопходне путоказе и разјашњења теоријских, критичких, или појмова опште културе који олакшавају разумевање главног текста. Објашњење појмова је ефектно, ослобођено свега сувишног и, што је веома важно за ученике, избегнуто је непотребно теоретисање и свођење објашњења на неразумљиве или тешко разумљиве дефиниције. Предвиђени су различити облици рада: индивидуални, по паровима и групни рад. Пред ученике су постављени различити задаци. Пре свега, предвиђено је писање реферата, есеја, приказа, осврта, подсетника за усмено излагање, као и учешће у дискусији о неким вредностима књижевног дела или о важним питањима које оно покреће. У Читанци се налази седам поглавља:

  • Смисао и задаци проучавања књижевности,
  • Методологија проучавања књижевности,
  • Књижевно дело, читалац, писац,
  • Читање и проучавање књижевних дела,
  • Савремена књижевност,
  • Лектира,
  • Филм и књижевност.
  Читанка садржи:
  • 400 страна
  • 240 задатака
  • 126 слика
  • 10 табела