Наручите на еКњижари

Српски језик 4, Читанка за четврти разред гимназије

Читанка саржи репрезентативна књижевна дела српске и светске књижевности. Она ће ти помоћи да свестрано упознаш књижевност, пратећи њен однос према стварности, другим појавама културе, и ефекте које књижевност има на публику.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Решење Министарства просвете: 650-01-135/2021-03

1.250,00 РСД

    Опис

    Читанка је организована тако да свака тема започиње кључним речима које ученике уводе у срж и помаже им да савладају књижевнотеоријске термине и појаве. Посебно су истакнуте важне информације о делу, његовој природи, стваралачкој историји и околностима у којима је настало. То су кључне информације за доживљавање, разумевање и тумачење књижевног дела. Поред основног тескта налазе се објашњења мање познатих речи или израза. Питања и задаци који су дати на крају дела, имају за циљ да усмере ученике на правилно тумачење и анализу и да код њих развију способност говорења и писања о књижевности или поводом ње.