Наручите на еКњижари

Српски језик 3, Искрице речи, Читанка за трећи разред

Уџбеник Искрице речи садржи све књижевно-уметничке текстове прописане наставним планом и програмом за трећи разред основне школе.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

160

ISBN:

9788653304058

Решење Министарства просвете: 650-02-00550/2019-07

990,00 РСД

    Опис

    Градиво је подељено на пет тематских целина, чиме је постигнута прегледност и добра организација уџбеника. Текстови у свим целинама су пропраћени путоказима Твоје искрице, Кажи ми, кажи, Шта мислиш, Хајде да стварамо, Мудро слово, Искрице знања и Искрице изазова, који ученицима олакшавају читалачко путовање. Добро дизајниране и јасно представљене иконице поред дидактичке апаратуре омогућавају лако сналажење у Читанци. На најавним странама целина у Читанци написани су операционализовани исходи учења за ту целину, па тако ученик зна шта треба да усвоји на часовима који следе. Текстови су тематски увезани, што учитељима олакшава планирање наставе — израду оријентационог плана. У Читанци је дат избор текстова и песама из домаће лектире, предвиђених програмом наставе и учења Зов лектире.