Наручите на еКњижари

Српски језик 3, Граматика за трећи разред гимназије

Граматика за трећи разред гимназије конципирана је као уџбеник са елементима радне свеске и у потпуности обухвата градиво предвиђено Наставним планом и програмом.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Решење Министарства просвете: 650-02-431/2020-03

1.100,00 РСД

    Опис

    Ова Граматика осим основног текса садржи и велики број прецизно одабраних примера који  осликавају граматичка правила и појаве које ученици усвајају. Примери су увек јасни, прецизни и репрезентативни, како би их ученици у потпуности разумели и трајно упамтили. Свака лекција садржи и део предвиђен за вежбање који ученицима омогућава да увежбају ново градиво и провере степен стеченог знања. У уџбенику се налази и велики број квалитетних фотографија и илустрација у функцији боље перцепције и усвајања градива.