Наручите на еКњижари

Српски језик 3, Граматика за трећи разред гимназије и средњих стручних школа

СТАРО ИЗДАЊЕ Ова граматика се на прави начин надовезује и на граматике истих ауторки за први и други разред гимназија и средњих стручних школа, које су већ нашле своју примену и потврду у школској пракси, и које су стекле бројне похвале и професора и ученика.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

202

ISBN:

978-86-7762-639-6

Решење Министарства просвете: 650-02-516/2014-06

1.050,00 РСД

  Опис

  У овом уџбенику су обрађени сви образовни садржаји предвиђени актуелним Наставним програмом за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, те су прегледно разврстани према областима, темама и подтемама:

  • творба речи,
  • значењски односи међу лексемама,
  • порекло и сфера употребе речи,
  • фразеологизми и фразеологија,
  • стилска вредност лексема,
  • синтакса – синтаксичке јединице,
  • синтакса – синтаксичке конструкције,
  • правопис;
  На крају су дата решења вежбања и одговори на питања са маргине. Градиво је изложено прегледно и јасно, с правом мером у обиму и количини изнетих података. Прегледности уџбеника нарочито доприносе добро решене табеле и графикони, као и лепо издвојена питања на маргинама. Илустрације  врше и своје дидактичке и естетске функције истовремено. Ова граматика се на прави начин надовезује и на граматике истих ауторки за први и други разред гимназија и средњих стручних школа, које су већ нашле своју примену и потврду у школској пракси, и које су стекле бројне похвале и професора и ученика.