Наручите на еКњижари

Српски језик 3, читанка за трећи разред гимназије

Овај уџбеник ће ти омогућити да самостално користиш радну апаратуру која ће ти помоћи приликом разумевања и тумачења књижевних дела насталих у периоду модерне и међуратне књижевности.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Решење Министарства просвете: 650-02-431/2020-03

1.250,00 РСД

    Опис

    Свака лекција почиње кључним речима које ученицима помажу да савладају појмове, књижевнотеоријске термине и појаве. Пре читања неког дела, ученици имају могућност да се упознају са важним информацијама као што су природа дела, стваралачка историја и околности у којима је настало, што је предуслов за целовито тумачење. Читанка садржи и велики број питања и задатака који омогућавају ученицима да о књижевним делима размишљају на стваралачки начин и проширују своја знања о књижевности и писцима. Кроз низ задатака могу да увежбају научено градиво и да усаврше вештине говорења и писања о књижевности или поводом ње.