Наручите на еКњижари

Српски језик 3, Читанка за трећи разред гимназије и средњих стручних школа

СТАРО ИЗДАЊЕ Читанка је примерена узрасту ученика, подстиче њихова интересовања за даље стицање знања из овог предмета, љубав према књизи и српском језику.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

402

ISBN:

978-86-7762-616-7

Решење Министарства просвете: 650-02-557/2014-06

1.320,00 РСД

    Опис

    Наставно градиво у Читанци обрађено је у три тематске целине: модерна, међуратна и ратна књижевност и лектира, иза којих следе кратки библиографски подаци о ауторима чији су текстови објављени у Читанци (О писцима) и Индекс појмова. Уз сваку наставну област аутори Читанке су, поред особености књижевно-стилске епохе, представили и основне податке и карактеристике стваралаштва књижевника. Текстови књижевних дела објављени су у целини или у репрезентативним одломцима. У уџбенику се посебно истиче методички део Тумачење. Помоћу одговарајућих питања и задатака из овог сегмента лекције ученик се припрема за рад на часу, анализу књижевног дела и сарадњу са наставником и одељењем. То подразумева индивидуални и групни рад, а такође и могућност истраживачких пројеката којима се ученици подстичу на стваралаштво у овом предмету. Читанка је примерена узрасту ученика, подстиче њихова интересовања за даље стицање знања из овог предмета, љубав према књизи и српском језику.