Наручите на еКњижари

Српски језик 2, Читанка за други разред гимназије и средњих стручних школа

СТАРО ИЗДАЊЕ Читанка за други разред средње школе у потпуности прати принципе и концепт који је успостављен у издању за први разред, надовезујући се на њу сложенијим програмским захтевима.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

400

ISBN:

978-86-7762-464-4

Решење Министарства просвете: 650-02-602/2013-06

1.320,00 РСД

  Опис

  СТАРО ИЗДАЊЕ Читанка за други разред средње школе у потпуности прати принципе и концепт који је успостављен у издању за први разред, надовезујући се на њу сложенијим програмским захтевима. Систем наслова и поднаслова обезбеђује прегледност. Пре сваког текста налази се локализација, која даје мноштво информација о контексту настанка дела, дајући подстицај за читање. Посебно су значајни програмски садржаји из историје и теорије књижевности. Ови текстови усмеравају ученике ка ширењу сазнања и подстичу их да даље продубљују своје знање. Читанка садржи:

  • 400 страна
  • 160 задатака
  • 182 слике
  • 11 табела