Наручите на еКњижари

Српски језик 1, Маша и Раша „Различак”, Читанка за први разред

Читанка Различак радног је карактера и садржи све обавезне текстове прописане програмом (први избор и алтернативне). Ликовној и графичкој опреми књиге посвећена је велика пажња јер је то неодвојиви део свих садржаја.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

112

ISBN:

978-86-533-0024-1

Решење Министарства просвете: 650-02-00126/2018-07

940,00 РСД

    Опис

    Подељена је у целине које се лако тематски увезују и које су дате хронолошки. Има додатак текстова предвиђених за домаћу лектиру. На свакој најавној страници дато је појашњење шта ученика чека у тој целини. Различков подсетник и Различкове питалице на крају сваке целине треба да помогну у систематизацији и провери наученог. Непознате речи објашњене су на истој страни где је и текст, задаци су бојама истакнути по степену тежине, а новина су и вежбе за правилну артикулацију свих гласова.