Наручите на еКњижари

Српски језик 1, Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа

СТАРО ИЗДАЊЕ Читанка се састоји од осам поглавља у којима су, према теоријском и хронолошком принципу, организовани књижевноуметнички и други одговарајући текстови.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

276

ISBN:

978-86-7762-296-1

Решење Министарства просвете: 650-02-124/2012-06

1.250,00 РСД

    Опис

    СТАРО ИЗДАЊЕ Читанка се састоји од осам поглавља у којима су, према теоријском и хронолошком принципу, организовани књижевноуметнички и други одговарајући текстови. Сви текстови доследно су пропраћени богатом методичком апаратуром. У функцији квалитетног коришћења ове књиге установљен је прегледан систем наслова и поднаслова, јасно су истакнуте непознате речи и смислено су употребљена различита сликовна средства (репродукције, фотографије, цртежи и нарочито функционалне табеле).