Наручите на еКњижари

Социологија 4, уџбеник за четврти разред средње школе

Овај уџбеник је замишљен као водич и путоказ за упознавање са основним друштвеним проблемима. Питања која се у њему покрећу и одговори на њих презентовани су на начин прилагођен средњошколском узрасту.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

274

ISBN:

9788653307097

Решење Министарства просвете: 650-02-411/2020-03

1.110,00 РСД

    Опис

    Уџбеник је састаљен тако да лекције буду логички повезане. Уз основни текст посебно су дати помоћни текстови који у себи садрже додатна објашњења важних појмова из лекције, цитате из социолошких дела, биографије социолога који се помињу и препоручену литературу за читање. Ради лакшег разумевања, текст је обогаћен разним фотографијама, цртежима и карикатурама чија је фунција да пробуде асоцијације на проблеме који се обрађују. На крају уџбеника налази се и Речник непознатих појмова.