Наручите на еКњижари

Рачуноводство, збирка задатака са решењима за економске школе

Четврти разред – образовни профил економски техничар и трећи разред – образовни профил финансијски техничар Садржи задатке са решењима из свих наставних тема, у потпуности покрива утврђени наставни програм и у складу је са актуелним прописима како у делу књиговодства трговинских привредних друштава, тако и у делу књиговодства банака.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

250

ISBN:

978-86-7762-888-8

1.210,00 РСД

    Опис

    Рачуноводство - збирка задатака садржи задатке са решењима из свих наставних тема, у потпуности покрива утврђени наставни програм и у складу је са актуелним прописима како у делу књиговодства трговинских привредних друштава, тако и у делу књиговодства банака. Задаци су распоређени од најједноставнијих ка сложенијим, до задатака за надарене ученике. Збирка је прилагођена самосталном раду ученика, а шематски прикази и напомене наставницима олакшава припрему часа. Рачуноводство садржи два прилога - контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике и контни оквир за банке. Сви задаци имају потпуна решења и потребне обрачуне уз неопходна објашњења која постепено треба да доведу ученике до целовитог схватања градива. Збирка садржи и тестове за проверу знања, који могу да се израђују кроз вежбу на часу или код куће, као и на часовима утврђивања. Збирка садржи:

    • 250 страна
    • 654 задатака
    • 273 табеле