Наручите на еКњижари

Психологија, уџбеник за други разред гимназије

Уџбеник психологије је савремено конципиран уџбеник, усклађен са Наставним планом и програмом, општим исходима и стандардима образовања и васпитања. Основни текст је допуњен разноврсним занимљивим налозима и апаратурама, што подстиче интересовање ученика за психологију.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

271

ISBN:

978-86-7762-726-3

Решење Министарства просвете: 650-02-517/2014-06

1.090,00 РСД

  Опис

  Основни текст овог модерног уџбеника у складу је са захтевима савремене наставе – допуњен је разноврсним занимљивим налозима и апаратурама, што подстиче интересовање ученика за психологију. Уџбеник је интерактиван, упућује ученика на разне врсте активности и развија вештине за ефикасно учење путем низа модела, савета и примера. Богатство шема и табела помаже у савладавању и систематизацији градива. Учење се одвија на активан начин, јер се подстицајни задаци постављају током саме лекције, а не само на њеном крају. На нивоу лекције, заступљени су очекивани исходи, дефиниције основних појмова, налози за активан приступ у учењу који подразумева критичко и креативно мишљење, повезивање са претходно наученим и увежбавање. Уведени су налози којима се ученици упућују да научено провере и примене у сопственом искуству, а ако су више заинтересовани, да прошире своја знања уз помоћ додатне литературе, препоручених филмова и интернет адреса. Уџбеник садржи:

  • 51 табелу
  • 50 шема
  • 32 мапе појмова
  • 276 налога и задатака