Наручите на еКњижари

Природа и друштво 4, уџбеник из два дела за четврти разред

Кроз разне лекције овог уџбеника, имаћете прилику да боље упознате своју земљу : облике рељефа, реке, језера, бање, шуме и друга природна богатства. Уз велики број слика, текстова и географских карти проширићете знање о својој домовини.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

217

ISBN:

9788653306113

Решење Министарства просвете: 650-02-00253/2020-07

1.550,00 РСД

    Опис

    Уџбеник садржи велики број илустрација које прате тематику и у потпуности је усклађен са Планом и програмом наставе и оријентисан на исходе. Свака лекција садржи разноврсне интеракивне задатке које ученици могу радити индивидуално, у пару или у групама и кроз које се може обновити градиво или проверити квалитет стеченог знања. На крају уџбеника постоје прилози који подстичу креативност и ангажовање ученика, али их и упућују на сарадњу и заједничко стваралаштво.