User image
Наручите на еКњижари

Природа и друштво 3, наставни листови „Маша и Раша” за трећи разред

У овим наставним листовима потпуности је покривено градиво предвиђено Планом наставе и учења за трећи разред. Намењени су за рад на часу и/или као додатни материјал за вежбање код куће. Конципирани су тако да деци омогућавају велики степен самосталности у раду.

Аутори:

(Поређани по азбучном редоследу)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

99 + 14

ISBN:

978-86-7762-247-3

345,00 РСД

    Опис

    Наставни листови намењени су за рад на часу и/или као додатни материјал за вежбање код куће. Конципирани су тако да деци омогућавају велики степен самосталности у раду. Основни циљ ових наставних листова јесте да развијају функционалну писменост и да подстичу креативност код ученика. У њима је у потпуности покривено градиво предвиђено Планом наставе и учења за трећи разред. Својим садржајем и начином његове организације, стварају услове да се ученици трећег разреда припреме за остваривање утврђених образовних стандарда на крају првог циклуса обавезног образовања. Задаци су поступно поређани и означени по нивоима тежине, а у поступку израде задатака обнавља се и утврђује већ научено градиво. Садрже више од 200 задатака и 6 тестова.