Наручите на еКњижари
Претрага уџбеника

Предузетништво, уџбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа

Предузетништво, уџбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа

Уџбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа Уџбеник Предузетништво настао је као резултат професионалног и педагошког искуства аутора које, преточено у облик уџбеника, може послужити свима који желе да науче како да унапреде своје идеје, како да предузму нешто ново на тржишту и како да постану предузетници.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

217

ISBN:

978-86-7762-413-2

Решење Министарства просвете: 650-02-174/2013-06

1.090,00 РСД

    Опис

    Уџбеник Предузетништво настао је као резултат професионалног и педагошког искуства аутора које, преточено у облик уџбеника, може послужити свима који желе да науче како да унапреде своје идеје, како да предузму нешто ново на тржишту и како да постану предузетници. Књига је обима 217 страна, а градиво чине три поглавља и прилози. У оквиру сваке тематске јединице поред основног текста налазе се елементи једног хипотетичког пословног плана, који могу да послуже као повод за расправу на часу, али и да приближе изложену материју и ставе је у свакодневни контекст.   Реч рецензента „Врло комплексан наставни програм ауторка је изложила у складу са научно потврђеним теоријама, чињеницама и закључцима. Целокупна материја омогућава ученицама да након савладаног теоријског и практичног дела стекну кноw хоw али и схоw хоw, те да сагледају апликативност знања која су стекли из других дисциплина као што су основи економије, пословна економија, економика предузећа, рачуноводство др.” Проф. др Душан Бобера, Економски факултет у Суботици   Реч евалуатора „До сада за средње школе није објављен ниједан уџбеник из предузетништва, тако да ће ученици и наставници први пут имати уџбеник који у потпуности прати покретање сопственог посла и израду бизнис плана.” Биљана Каурин, Средња економска школа, Сомбор