Наручите на еКњижари

Правопис српског језика, школско издање

Да би један правопис био прихваћен у јавности, неопходно је да пра­вила буду довољно јасна, да су разумљива. У жељи да се постигне јасност и прегледност, грађа у овом приручнику је изложена на посебан начин.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

278

ISBN:

978-86-7762-536-8

990,00 РСД

    Опис

    Да би један правопис био прихваћен у јавности, неопходно је да пра­вила буду довољно јасна, да су разумљива. У жељи да се постигне јасност и прегледност, грађа у овом приручнику је изложена на посебан начин. Та посебност састоји се у томе што се свака заокружена целина дели на три мање: најпре долази основни текст с правилима, објашњењима и при­мерима, затим кратак, уоквирен сажетак текста и, најзад, најкарактеристичнији примери истакнути на маргини. Белине са стране омогућавају пажљивом читаоцу да напише примедбе, запажања, питања, уколико их има. Примери уз правила углавном су савремени, данашњи. То су најобич­није, најчешће речи, граматички облици и конструкције. Тако се правило лакше схвата и памти. Ови примери, као и остале речи, међу њима и оне из уџбеничке литературе, налазе се и у Речнику акцентованих речи на крају књиге.