User image
Наручите на еКњижари

PONS, Све о глаголима на једном месту за учење немачког језика

На савитљивим пластифицираним табелама можете наћи листе најважнијих облика правилних, помоћних и најчешћих неправилних глагола у немачком језику, са одговарајућим објашњењима.

ISBN:

978-86-7762-012-7

195,00 РСД

    Опис

    Једноставно, на основу примера из праксе, објашњена су и правила творбе различитих времена у немачком језику. Глаголске табеле се састоје од 6 пластифицираних страна формата А4, које се могу лако преклапати. Захваљујући перфорацији можете их држати и у регистратору.