User image
Наручите на еКњижари

PONS, Граматички лексикон немачког језика

Овај лексикон намењен је свима који уче или су учили немачки као страни језик и желе да брзо и концизно сазнају неки податак из немачке граматике.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

168

ISBN:

978-86-7762-436-1

890,00 РСД

    Опис

    Овај лексикон намењен је свима који уче или су учили немачки као страни језик и желе да брзо и концизно сазнају неки податак из немачке граматике. Књига садржи сажети преглед граматике немачког језика, изложен у форми лексикографског приручника, у коме одреднице, сређене по абецедном реду, представљају све важне термине који су обрађени у виду краћих чланака . У тим чланцима корисник можете пронаћи све неопходне информације, дефиниције и правила, поткрепљене бројним примерима. Обухваћени су сви делови немачке граматике: фонетика, правопис, морфологија, творба речи, фразеологија и синтакса, али и главни елементи употребе језичких структура у одређеним комуникативним ситуацијама. Описан је савремени, стандардни општи немачки језик, а примери су аутентични и актуелни.