Наручите на еКњижари
Акција!

Опште међупредметне компетенције и настава и учење

Ауторка је успела да приближи наставницима кључни појам компетенције (шта он подразумева, зашто је важан, које компетенције су препознате као релевантне у земљама Европске уније и у Србији), али оно што је још важније, ова публикација нуди одличне, веома конкретне и практичне примере часова из различитих предмета.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

76

ISBN:

978-86-900894-0-6

550,00 РСД

    Опис

    Да би се одговорило на захтеве савременог света и његовог динамичног развоја, од образовања се очекује да на квалитетан начин припрема децу, ученике и одрасле за живот и рад у друштву знања, друштву чија је економија заснована на знањима. Ради квалитетне припреме за живот у друштву знања, друштву чија се економија заснива на знању, од образовања се очекује да код деце, ученика и одраслих развија знања заснована на научним и технолошким открићима, вештине како да стечена знања примене у личном и професионалном животу и ставове, тј. да развија компетенције. Због наведених очекивања од образовања, у већини држава курикулуми, програми наставе и учења су усмерени на развој компетенција ученика. У највећем броју европских држава, посебно чланицама Европске уније, курикулуми су креирани и креирају се у односу на Европски оквир кључних компетенција за целоживотно учење, као и у односу на компетенције дефинисане на националном нивоу. И Република Србија, као део светске и европске заједнице народа, дефинисала је компетенције на националном нивоу (2013), а њихову важност за образовање и обуке показала је тиме што су кључне и опште међупредметне компетенције део законског и подзаконског оквира сектора образовања. РЕЧ РЕЦЕНЗЕНТА „Књига Биљане Стојановић је једна од тих ретких књига. Ауторка је успела да приближи наставницима кључни појам компетенције (шта он подразумева, зашто је важан, које компетенције су препознате као релевантне у земљама Европске уније и у Србији), али оно што је још важније, ова публикација нуди одличне, веома конкретне и практичне примере часова из различитих предмета. Ови примери одлично демонстрирају наставницима како и они могу да припреме и реализују час који ће њиховим ученицима омогућити да се ангажују и да кроз активно учешће у активностима на часовима развијају различите кључне компетенције.” Проф. др Александар Бауцал, редовни професор на Одељењу за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду