Наручите на еКњижари

Немачки језик 6, Wir neu 2, радна свеска за шести разред (QR)

Прати структуру уџбеника и нуди комуникативна вежбања које подстичу ученика на самостални рад.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Број страна:

89

ISBN:

9788653310103

Решење Министарства просвете: 650-02-00082/2019-07

790,00 РСД

    Опис

    Радна свеска Wir neu 2 прати структуру уџбеника и нуди комуникативна вежбања које подстичу ученика на самостални рад, омогућује ученицима утврђивање граматике и лексике, при чему се све четири језичке вештине подједнако увежбавају. Различити типови вежбања за утврђивање граматике и стицање сигурности представљају добар материјал за самосталан рад ученика, као што су, на пример, вежбе за писање појединачних реченица и краћих текстова, разумевање прочитаног и одслушаног текста, савладавање правописа. На крају сваког модула понуђена је листа израза употребљених у модулу. Предвиђен је и простор за уписивање превода, што ученику помаже да на адекватан начин усваја вокабулар немачког језика.