Наручите на еКњижари

Немачки језик 6, Magnet neu 2, радна свеска за шести разред (QR)

Радна свеска Magnet neu 2 садржи елементе помоћу којих ученици могу самостално да провере своје знање и усавршавају предвиђене компетенције.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Број страна:

100

ISBN:

9788653310080

Решење Министарства просвете: 650-02-00084/2019-07

790,00 РСД

    Опис

    Радна свеска Magnet neu 2 има прегледну структуру и прогресивно прати задатке из уџбеника. Свака лекција садржи задатке за утврђивање граматике и нових речи и додатне задатке за читање и слушање. На крају сваке лекције налази се табеларни приказ нових речи и израза, као и део Умем да за самосталну проверу оствареног нивоа знања. Велики број задатака подстиче ученике да користе различите когнитивне вештине, као што су погађање, закључивање, поређење и повезивање. Писање је примарна активност у радној свесци, па је због тога идеална за домаће задатке.