Наручите на еКњижари

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред са QR кодом

Музичка култура 3 ученике уводи у чаробни свет музике.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

meki povez

Број страна:

88

ISBN:

9788653308742

Решење Министарства просвете: 650-02-00530/2019-07

850,00 РСД

    Опис

    Уџбеник је у потпуности усклађен са Планом и програмом наставе и учења. Оријентисан је тако да код ученика развије интересовање и љубав према музици, чиме се постиже креативност, развијање естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе свог и других народа. Ученицима се помоћу интересантних визуелних ознака, едукативних упутстава, скреће пажња, а потом откривају занимљивости, постављају задаци и питања, дају предлози и сугестије за реализацију одређене активности (певање песме, музицирање на инструменту, слушање композиције, извођење неког покрета или звука). Музички садржаји су пригодно илустративно обогаћени, што доприноси ефикаснијем, самосталном учењу и обезбеђује ученичку мотивацију и заинтересованост.