User image
Наручите на еКњижари

Математика 5, Знам за више, oбјашњења и вежбања за боље оцене

У потпуности прати градиво петог разреда и помаже ученицима да савладају математику и побољшају оцене.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

100

ISBN:

978-86-7762-266-4

299,00 РСД

  Опис

  У потпуности прати градиво петог разреда и помаже ученицима да савладају математику и побољшају оцене. На почетку сваке наставне јединице, користећи примере и разне цртеже, аутори подсећају ученике на најважнија правила и поступке које су научили на часу, а који су им потребни за успешно самостално решавање задатака. Након уводних напомена следе задаци који су поређани по тежини, што ће ученицима олакшати рад. Решења се уписују директно у збирку. Ученици збирку могу користити као додатну помоћ у току школске године, а може послужити и за обнављање наученог градива у току летњег распуста. На крају сваке теме налази се тест који помаже ученицима да провере, упишу у којој мери су савладали одређену област. Различито бодовани задаци омогућавају ученицима да утврде на ком нивоу је њихово знање. Максималан број освојених поена на тесту је 45, а свако ко достигне овај ниво добро је савладао градиво. Ученик који освоји испод 15 поена, требало би да понови градиво и обрати пажњу на урађене примере. Сви који освоје од 16 до 30 поена научили су доста, али треба да наставе да вежбају и даље. Збирка Знам за више - Математика 5 садржи:

  • 100 страна,
  • 6 поглавља,
  • 355 вежби,
  • 8 тестова,
  • 59 примера.