Наручите на еКњижари

Математика 2, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије

Уџбеник модерног дизајна који одговара свим захтевима савремене наставе, развија критичко размишљање и подстиче ученике на самосталан истраживачки рад.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

244

ISBN:

978-86-533-0437-9

Решење Министарства просвете: 650-02-663/2019-03

1.150,00 РСД

    Опис

    Уџбеник за други разред гимназије концепцијски и садржајно представља наставак уџбеника за први разред. Kao и уџбенику за први разред, садржаји су подељени на три нивоа (А, Б и В) у складу са стандардима за крај средњег образовања. Захваљујући великом броју илустративних примера, најчешће из непосредног окружења, градиво се поступно приближава ученицима, са циљем да они математику доживе као блиску и корисну науку. Текст овог уџбеника је обликован тако да подстиче учење са разумевањем, стимулише логичко размишљање, истиче функционално знање, јача проницљивост.