Наручите на еКњижари

Математика 1, уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије

Уџбеник је написан према новом наставном плану и програму математике за први разред гимназија, али је прилагођен и програмима математике у средњим стручним школама.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

290

ISBN:

978-86-533-0264-1

Решење Министарства просвете: 650-02-241/2019-03

1.290,00 РСД

    Опис

    Наставне теме овог уџбеника су обрађене у посебним главама. Наслови лекција у оквиру теме истакнути су масним словима. На маргинама или и у посебним блоковима дате су важне напомене које прате основни текст, истакнута су најважнија тврђења, као и слике које илуструју текст и олакшавају сналажење у књизи. Садржаји књиге подељени су на три нивоа – А, Б и В. За сваки одељак или део одељка истакнут је ниво у складу са различитим обимом који предвиђају поједини програми, односно нивои постигнућа. Ниво А покрива основна знања, садржаји који су означени са А могу се читати независно од делова Б и В. Делови књиге који су означени са Б настављају се на делове који су означени са А и са њима представљају нову целину књиге. Део В се надовезује на делове означене са А и Б и садржи најсложеније делове градива. На крају сваке наставне теме дати су задаци који служе за вежбање и утврђивање појединих садржаја теме. Ових задатака има више од 400.