Наручите на еКњижари

Математика 1, Маша и Рашa, уџбеник за први разред

Радни уџбеник је у потпуности усклађен с новим Планом и програмом наставе и учења и циљевима и исходима који из њега произилазе. У великој жељи да олакшамо торбу првака, поделили смо уџбеник на 4 дела.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

250

ISBN:

978-86-533-0025-8

Решење Министарства просвете: 650-02-00059/2018-07

1.890,00 РСД

    Опис

    Обрада наставних јединица организована је тако да се почиње подсећањем на претходно познате садржаје, затим следи усвајање математичког појма. На претходно се надовезују увежбавања и указивање на математичке законитости, правила и интерпретације. Новине у односу на претходна издања представљају нове наставне јединице (Са исте стране, Са супротних страна, Тела облика лопте, ваљка, купе,  Замена места сабирака…), али и многе игролике активности, низови и сл. Сви задаци из уџбеника имају решења која могу да се преузму ОВДЕ. У настајању овог уџбеника активно су учествовали многи евалуатори-практичари из читаве Србије.