User image
Наручите на еКњижари

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред

Иновативан и подстицајан, богат мотивационим садржајима који наводе ученике на истраживање и креативан рад, уџбеник ликовне културе за пети разред је конципиран тако да својом дидактичком апаратуром потпомаже усвајање нових појмова и коришћење информација.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

112

ISBN:

978-86-533-0052-4

Решење Министарства просвете: 650-02-00098/2018-07

690,00 РСД

    Опис

    Уџбеник је концепцијски оријентисан ка проблемском приступу учењу, истраживању и стваралачким активностима, са посебним тежиштем на процесу и јасно дефинисаним предметним исходима који су предвиђени иновираним програмом. Свака наставна тема почиње концептуалном мапом која садржи најважније појмове који ће бити обрађени у лекцији. У уџбенику је велика пажња посвећена визуелним примерима са дидактичком функцијом да прате и додатно појашњавају текстуалне садржаје, посебно кључне појмове на којима је свака лекција заснована. Уџбеник садржи:

    • 292 репродукције уметничких дела,
    • 88 репродукција ученичких радова.
    ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.