Наручите на еКњижари

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера

Уџбеник Ликовне културе за други разред представља савремену дидактичку подршку ученицима. Заснован је на новом Програму наставе и учења и омогућава усвајање кључних појмова, разумевање важних појава у култури и уметности савремeног света и прошлости и мотивише ученике да истражују и развију своје креативне потенцијале.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

152

Решење Министарства просвете:

1.050,00 РСД

    Опис

    У уџбенику су обрађене уметничке епохе ренесансе и барока, уметнички правци 19. века: неокласицизам, романтизам и реализам, као и правци који су обележили уметност краја 19. и читавог 20. века: импресионизам, експресионизам, кубизам, апстрактна уметност, надреализам, енформел, поп-арт, концептуална уметност и други правци. Осим тога, дат је и преглед праваца у архитектури и скулптури 20. века. Резиме, Проверите своје знање и Покажите своје знање олакшаће усвајање знања из области ликовне културе, а препоручене интернет странице ученике ће подстаћи на даље самостално истраживање и проширивање знања. Нарочита пажња је посвећена феноменима модерне уметности на територији Србије, а није заобиђен ни значај уметника у модерној историји српске уметности, као и могућности заштите и очувања богате уметничке баштине. Ликовни појмови који се објашњавају у уџбенику представљени су илустрацијама и низом примера.