User image
Наручите на еКњижари

Ликовна култура 1, Маша и Раша „Свет у мојим рукама”, уџбеник за први разред

Иновативан и подстицајан, уџбеник ликовне културе за први разред основне школе обилује мотивационим садржајима који подстичу ученике на истраживање, игру, учење и креативан рад. Усклађен је са новим Планом и програмом наставе и учења.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

68

ISBN:

978-86-533-0036-4

Решење Министарства просвете: 650-02-00173/2018-07

730,00 РСД

    Опис

    Нова концепција уџбеника прилагођена је формативном праћењу ученичких постигнућа кроз јасно дефинисане образовне исходе који су обезбеђени садржајем и активностима у уџбенику. Континуирана примена усвојених знања омогућена је кроз индивидуалне и групне активности предложене у уџбенику. Прегледна и јасна структура уџбеника омогућава лакше сналажење ученика и самосталну примену у раду. Визуелни примери, осим естетске, имају и дидактичку функцију да прате и додатно појашњавају текстуалне садржаје, посебно кључне појмове.