Наручите на еКњижари

Квизови у настави српског језика и књижевности

Квизови су веома популарна игра широм света и могу бити одличан начин за развијање логичког мишљења и закључивања.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

132

ISBN:

987-86-7762-964-9

990,00 РСД

    Опис

    Након приручника за наставнике Асоцијације у настави српског језика и књижевности, појавили су се и Квизови у настави српског језика и књижевности, истих аутора. Квизови су веома популарна игра широм света и могу бити одличан начин за развијање логичког мишљења и закључивања. Стога се у овом Приручнику налазе посебно осмишљена квиз-питања, која се могу функционално употребити у настави, при утврђивању или систематизацији одређеног градива из српског језика. Приручник садржи 26 квизова (укупно 416 питања), који су намењени ученицима старијих разреда основне школе. Сваки квиз обухвата једну област, а области су изабране на основу највећих тематских целина у одређеном разреду. Правопис је издвојен као засебна целина у сваком разреду. Завршни квиз је комбиновани – садржи питања из свих посебних тематских целина и предвиђен је за крај школске године. На крају сваке од четири целине (петог, шестог, седмог и осмог разреда) дата су решења питања појединачних квизова. Оваква квиз-питања ученици воле и радо их решавају јер су другачија, а посебно им је интересантно то што корелирају са разним програмским садржајима српског језика, али и са другим наставним предметима. Ученицима је занимљиво и то што се у овако осмишљеним квизовима срећу њима блиски примери: стрип, филм, лапсуси, досетке итд.