Наручите на еКњижари

Руски језик 7, Конечно! 3, уџбеник за руски језик за седми разред (QR)

Конeчно! 3 представља модеран уџбенички комплет за руски језик који у потпуности одговара савременим дидактичким захтевима.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

120

ISBN:

9788653310134

Решење Министарства просвете: 650-02-00535/2019-07

1.050,00 РСД

    Опис

    Конeчно! 3 представља модеран уџбенички комплет за руски језик који у потпуности одговара савременим дидактичким захтевима. Привлачан дизајн, кратка и динамична вежбања, аутентичан језик, ликови који су блиски ученицима и велики број стратегија помажу ученицима да што боље савладају руски језик и пружа све видове језичких активности на разумљив и приступачан начин, а наставницима нуди идеје којима ће обогатити наставу руског језика. Ученицима је олакшано усвајање лексике кроз разнолика вежбања и њихову лаку примењивост. Савремене теме и реалне ситуације мотивишу ученике и стварају интеркултуралне компетенције. Понуђене су дидактичкек стратегије које помажу ученицима у решавању задатака и пружају могућност да провере и утврде своју комуникативну и језичку компетенцију. Уџбеник је садржински богат и разноврстан, што даје избор наставнику и ученику, а равноправно су заступљени индивидуални рад, рад у пару, рад у групи. Граматичке структуре су питко и логично представљене, што олакшава савладавање градива и подстиче самосталан рад. ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.