Наручите на еКњижари

Језичке главоломке

Језичке главоломке представљају збирку од 112 специфичних језичких задатака и питалица. Сви задаци мотивисани су језичким проблемима и занимљивостима, граматика се подразумева, али се граматички термини нигде не јављају.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

102

ISBN:

978-86-7762-654-9

579,00 РСД

    Опис

    Језичке главоломке представљају збирку од 112 специфичних језичких задатака и питалица. Сви задаци мотивисани су језичким проблемима и занимљивостима, граматика се подразумева, али се граматички термини нигде не јављају. Читалац се наводи да на основу свог језичког осећања реши задатке у којима су добро скривени проблеми везани за различите језичке нивое – од правописа, преко фонологије, морфологије, творбе речи, лексикологије и семантике до синтаксе. Задаци су разноврсни и по форми и по садржају. Посебна динамика књиге постигнута је смењивањем типова задатака, од загонетки, ребуса, питалица, скривалица, па све до кратких прича, вешто замршених и често духовитих, које се завршавају изазовним питањима. Књига Језичке главоломке омогућава да се на занимљив и креативан начин учи граматика српског језика, развијају разне језичке вештине и стимулишу многе мисаоне способности, пре свега логичко и креативно мишљење. Један од циљева овако конципиране збирке језичких задатака јесте да се њени читаоци заинтересују за српски језик, његову граматику и правопис. На посредан начин тако се и популарише важан школски предмет ‒ српски језик. Ова збирка намењена је свима који су заинтересовани за језик, од ученика основних и средњих школа до студената, као и свима који се по завршетку формалног образовања на било који начин интересују за језичка питања. Аутор Весна Ломпар је доцент на Филолошком факултету у Београду, на предмету морфологија српског језика.