Наручите на еКњижари

Изазови савремене наставе српског језика и књижевности и традиционалне вредности

Књига Изазови савремене наставе Српског језика и књижевности и традиционалне вредности настала је као резултат вишегодишњих истраживања из области методике наставе књижевности и српског језика. Намењена је проширивању знања студената српске књижевности и српског језика, као и наставницима у основним и средњим школама, на предмету Српски језик и књижевност. Изазови савремене наставе Српског језика и књижевности и традиционалне вредности могу се сматрати и универзитетским уџбеником, који се ослања на базичне постулате Методике наставе књижевности и српског језика.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

237

ISBN:

9788653308964

1.190,00 РСД

    Опис

    Ауторка о књизи Књига Изазови савремене наставе Српског језика и књижевности и традиционалне вредности настала је као резултат вишегодишњих истраживања из области методике наставе књижевности и српског језика. Намењена је проширивању знања студената српске књижевности и српског језика, као и наставницима у основним и средњим школама, на предмету Српски језик и књижевност. Изазови савремене наставе Српског језика и књижевности и традиционалне вредности могу се сматрати и универзитетским уџбеником, који се ослања на базичне постулате Методике наставе књижевности и српског језика. Намењена је првенствено студентима Српске књижевности и језика и Српске књижевности и језика са компаратистиком, који предмете из области Методика наставе српског језика и књижевности прате на Катедри за српску књижевност с јужнословенским књижевностима, али и младим колегама и колегиницама са Катедре за српски језик и Српски језик као страни Филолошког факултета у Београду, као и свим наставницима Српског језика и књижевности. Ради указивања на значај функционалног повезивања подобласти предмета Српски језик и књижевност, овде се посебно износи концепт проучавања предмета Методика наставе српског језика на Катедри за српску књижевност с јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду. Током писања ове књиге, моја жеља је била да изазовем код професора Српског језика и књижевности, а пре свега код студената који се припремају за наставнички позив, размишљање о начинима на које ће слободно, креативно и маштовито приступати „умрежавању” садржаја  предмета Српски језик и књижевност, припремајући се за планирање и извођење тих садржаја, одређујући динамику њиховог остваривања по диференцираним моделима (у складу са потребама сваког појединог ученика) и пишући припреме за часове које имају стварну, а не тек техничку употребну вредност.t Рецензенти о књизи У наслову се сугерише да ће се у књизи наћи, често и суочити, различите тенденције које, према суду ауторке, умногоме одређују данашњу наставу српског језика и књижевности. Истиче се да је Методика наставе књижевности и српског језика, посебно од двадесетих година овог века, суочена са потребом да на правовремен и адекватан начин одговара на динамичан концепт наставних садржаја и промене до којих долази услед измена у образовном систему Републике Србије. У том смислу, књига Зоне Мркаљ показује праву меру своје актуелности и усклађености са потребама наставе у школи нашег времена. Проф. др Љиљана Бајић   У овом раду обрађене су значајне теме као што су: наставна методологија и терминологија, методички поступци и радње у новом светлу, канон, народна књижевност у школи. Размотрено је повезивање различитих области језика и књижевности, као и корелација наставе Српског језика и књижевности са наставом других предмета. Један део излагања посвећен је значајним новинама у нашем образовном систему: стандардима ученичких постигнућа, инклузији, настави на даљину. Проф. др Милорад Дешић   Ауторка, између осталог, указује на значај функционалног повезивања наставе језика и књижевности при образовању будућих професора српског језика и књижевности. Приступ овом проблему је модеран у односу на устаљену методичку литературу. Такође, осим указивања на одређене проблеме, дају се и препоруке за њихово решавање, што представља посебан квалитет ове књиге. Проф. др Весна Ломпар