User image
Наручите на еКњижари

Историја 7, уџбеник за седми разред

Уџбениик Историја 7 је уџбеник који вас води кроз историју позног века, упознаје вас са научним открићима и променама у политичким односима, друштву и култури које су отвориле врата савременом добу у ком живимо. Уџбеник се састоји из четири теме.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

226

ISBN:

978-86-533-0398-3

Решење Министарства просвете: 650-02-00577/2019-07

1.150,00 РСД

    Опис

    Уџбениик Историја 7 је уџбеник који вас води кроз историју позног века, упознаје вас са научним открићима и променама у политичким односима, друштву и култури које су отвориле врата савременом добу у ком живимо. Уџбеник се састоји из четири теме: 1. Европа, свет, српска држава и народ на почетку индустријског доба (до средине XIX века); 2. Европа, свет, српска држава и народ у другој половини XIX века; 3. Европа, свет, српска држава и народ на почетку XX века 4. Први светски рат – Велики рат. Уџбеник је близак ученицима јер је визуелно атрактиван и модеран, кореспондира са временом и светом у ком живимо. Свака тема подељена је на наставне јединице/лекције. Растерећен основни текст олакшава разумевање и подстиче самосталан рад. Критичко размишљање и изградња ставова и вредности подстакнути су кроз изузетно богату дидактичку апаратуру и занимљиве одломке из историјских извора. Савладавање и систематизација градива подржани су функционалним илустрацијама, табеларним и схематским приказима. Истраживачки задаци и задаци којима се инсистира на вези између прошлости и садашњости представљени су по различитим нивоима, мотивишу ученике, али и омогућавају самовредновање. ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.