User image
Наручите на еКњижари

Игре у настави српског језика и књижевности

Приручник садржи 49 игара, које су намењене усвајању, утврђивању или систематизацији градива у старијим разредима основне школе. Свака игра је описана и предложена је област у којој ју је најпогодније користити. У напомени је често предложено за које области би се наведена игра могла још користити. Наставник сваку игру може прилагодити наставној области и теми за коју сматра да је погодна. Игре смо поделили на области Језик, Језичка култура и Књижевност, а у оквиру сваке области издвојили смо кључне теме. На крају се наводи и она игра која се односи на све области.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

150

ISBN:

9788653309817

1.290,00 РСД

    Опис

    Методичка креативна трилогија обухвата приручникe Асоцијације у настави српског језика и књижевности, Квизови у настави српског језика и књижевности и Игре у настави српског језика и књижевности. Трилогија је настала на основу радионица одржаних на Филолошком факултету у Београду у оквиру Зимског републичког семинара за наставнике српског језика: Игра асоцијација у настави граматике (2013), Kвиз у настави граматике (2014) и Језичке игре у настави граматике (2015). После сваке радионице ослушкивали смо реакције наставника, разматрали све добронамерне савете и усвајали врло корисне предлоге. Зато захваљујемо свим колегама на драгоценој помоћи у коначном обликовању сваког приручника. Надамо се да ће вам овај, трећи приручник, као и претходна два, помоћи да побољшате и осавремените рад и да ће вам бити инспирација за стварање још бољих и успешнијих часова, који ће се памтити и препричавати.   Приручник садржи 49 игара, које су намењене усвајању, утврђивању или систематизацији градива у старијим разредима основне школе. Свака игра је описана и предложена је област у којој ју је најпогодније користити. У напомени је често предложено за које области би се наведена игра могла још користити. Наставник сваку игру може прилагодити наставној области и теми за коју сматра да је погодна. Игре смо поделили на области Језик, Језичка култура и Књижевност, а у оквиру сваке области издвојили смо кључне теме. На крају се наводи и она игра која се односи на све области.