User image
Наручите на еКњижари
Ново!

Музичка култура 2, уџбеник за други разред са QR кодом

Музичка култура 2 ученике уводи у чаробни свет музике. Уџбеник је у потпуности усклађен са Планом и програмом наставе и учења. Оријентисан је тако да код ученика развије интересовање и љубав према музици, чиме се постиже креативност, развијање естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе свог и других народа.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

98

ISBN:

9788653308476

Решење Министарства просвете: 650-02-00147/2019-07

730,00 РСД

    Опис

    Ученицима се помоћу интересантних визуелних ознака, едукативних упутстава, скреће пажња, а потом откривају занимљивости, постављају задаци и питања, дају предлози и сугестије за реализацију одређене активности (певање песме, музицирање на инструменту, слушање композиције, извођење неког покрета или звука). Музички садржаји су пригодно илустративно обогаћени, што доприноси ефикаснијем, самосталном учењу и обезбеђује ученичку мотивацију и заинтересованост.