Наручите на еКњижари

Физика 7, збирка задатака за седми разред

Ова збирка задатака намењена је за утврђивање и увежбавање градива из физике за седми разред основне школе, као и за проверу стечених знања и вештина.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

224

ISBN:

978-86-533-0391-4

Решење Министарства просвете: 650-02-00462/2019-07

890,00 РСД

    Опис

    Ова збирка задатака надовезује се на уџбеник Физика 7 и са њим чини целину. Намењена је за утврђивање и увежбавање градива из физике за седми разред основне школе, као и за проверу стечених знања и вештина. Збирка омогућава остварење исхода прописаних најновијим програмом наставе и учења. Иако има шест поглавља, може се рећи да се збирка састоји из две целине. У првој се налазе питања, тестови и рачунски задаци, а у другој упутства за извођење лабораторијских вежби. Свако поглавље у првој целини садржи Подсетник, Преглед важних формула и Математичке трансформације, помоћу којих ученик може лакше да се подсети наученог градива и примени га при решавању задатака. На крају сваког поглавља налазе се решења тестова и задатака за самосталан рад. ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.