Наручите на еКњижари

Физика 6, уџбеник за шести разред

Овај уџбеник који ће вас навести да размишљате о узроцима појава са којима се често срећете.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

168

ISBN:

978-86-533-0247-4

Решење Министарства просвете: 650-02-00104/2019-07

990,00 РСД

    Опис

    Физика 6 је уџбеник који ће вас навести да размишљате о узроцима појава са којима се често срећете и да уочите колика је важност ове науке и њене примене у свакодневном животу, али и колико задовољство пружа сазнање и учење. Уџбеник на јасан и разумљив начин уводи ново градиво кроз примере из свакодневног живота, ослањајући се на искуство ученика и раније усвојена знања. Садржи бројне примере, решене задатке, огледе, помоћу којих ученици не само што усвајају ново градиво већ и развијају критичко мишљење и самосталност у раду. Нови појмови и закони физике приказани су на оригиналан, забаван, разумљив и једноставан начин како би ученици лакше разумели природне појаве које се дешавају у свету око нас. Примери су увек праћени функционалним фотографијама и илустрацијама које мотивишу ученике.