Наручите на еКњижари

Физика 4, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера

Ове године ћемо вам на најједноставнији начин објаснити појаве које представљају најнеухватљивије домете ове науке. Упознаћете се са релативистичким карактером времена и Специјалном теоријом релативности.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Решење Министарства просвете: 650-02-00030/2020-03

1.210,00 РСД

    Опис

    Овај уџбеник систематски помаже ученицима да развијају стратегије учења и самосталност у раду. Примери, задаци, огледи, као и остале активности поспешују усвајање знања и самосталност у раду, унапређују вештину коришћења уџбеника, као и примену стечених знања у свакодневном животу. Поред основног текста, доступни су и одељци Сазнај више и Огледи, док се на крају сваке лекције налазе питања помоћу којих можете да обновите градиво, али и кратак резиме најбитнијих појмова. Уџбеник се завршава лабораторијским вежбама које ће вам помоћи да се у лабораторији осећате као прави физичари